Home page | print - ispis


Uvjeti korištenjaZadnja revizija 3. svibanj 2009, prva verzija teksta 30. travanj 2006

Korištenje stranica nakon navedenog datuma podložno je navedenim izmjenama ovog Ugovora o korištenju. Korisnici ovih stranica u okviru pristupne domene mogu koristiti stranice po niže navedenim odredbama. Vašim pristupanjem ovim stranicama, smatra se da ste pažljivo proučili dolje navedene uvjete, te da u potpunosti prihvaćate biti vezani istima.
Izdavač je ujedno i vlasnik stranica ukoliko nije drugačije naznačeno, a Autor je potpisani kreator teksta te se smatra da ukoliko nije naveden Autor, sam Izdavač je Autor. U svrhu identifikacije Izdavača budući da se ovim stranicama može pristupiti putem različitih domena, koristiti će se naziv "Moravek Noebius Network" za sve povezane stranice, u trenutku zadnje revizije to su:

 noebius.com noebius.org noebi.us moravek.org ovisnosti.com zavisnosti.com obitelj.com
 


Ugovor o korištenju stranica

Korisnik je svaka fizička osoba koja pristupa sadržaju koji se nalazi na stranicama na povezanim domenama.  Također se smatra korisnikom svaka osoba koja je pristupila stranicama koje su prethodno bile prikupljene putem automatiziranih sustava pohrane. Za stranice kojima se pristupa na navedenim domenama smatra se da su od nadzorom "Moravek Noebius Network", dok se za sve ostale slučajeve korištenje ograničava sukladno zakonima koji reguliraju autorska prava. Za kreirani sadržaj vrijedi regulacija koja vrijedi u Hrvatskoj, a za pitanje hostinga uz Hrvatske na snazi su i zakoni United States of America kao i drugi relevantni internacionalni propisi ukoliko nije izričito navedeno odricanje od pojedinačnog prava.

Podaci sadržani na stranicama, ili s njima povezanim stranicama ne predstavljaju usluge specifičnog medicinskog savjeta za pojedinačne slučajeve, niti konačan savjet liječnika, niti isti mogu zamijeniti liječnički pregled, niti im je cilj pružati sveobuhvatnu medicinsku uslugu. Odgovori su isključivo informativnog karaktera, te služe samo kao smjernice kako bi korisnici dobili određene informacije pomoću kojih mogu bolje razumjeti svoje zdravstveno stanje ili svoje već dijagnosticirane zdravstvene poremećaje. Specifični liječnički savjeti se ne pružaju na ovim stranicama, te se u svakom slučaju za dijagnosticiranje i određivanje specifičnog medicinskog tretmana obratite ovlaštenom liječniku, stomatologu i/ili ljekarniku odnosno drugim ovlaštenim i licenciranim stručnjacima u svome području u mjestu vašeg boravka. Eventualno korištenje podataka sa ovih stranica suprotno gore navedenim odredbama i uvjetima, isključiva je odgovornost korisnika.

Dostupnost


Ne jamči se korisniku stalna dostupnost stranica, kao niti pravilno funkcioniranje u virtualnom okruženju. Isto tako, pridržano je pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti sadržaj na navedenim stranicama, bez prethodnog obavještavanja korisnika. Softver koji se koristi na stranicama je Open source ukoliko nije drugačije naznačeno, stoga Izdavač ne preuzima odgovornost za greške u kodu ili druge probleme koji bi mogli nastati korištenjem istog.

Jamstvo povjerljivosti podataka

Povjerljivost podataka o posjetiteljima se respektira, uključujući podatke o identitetu korisnika. Bilo koji podaci koji se prikupljaju ukoliko nisu javno dostupni, ne ustupaju se trećim stranama osim pod zakonom propisanim uvjetima.
Podaci koji se prikupljaju (kroz komentare i registraciju) autor koristi isključivo za možebitnu komunikaciju sa osobama (ne institucijama) koje su komentare ostavili, a oblik komunikacije isključivo je odnos između dvije osobe koje komuniciraju.
Korisnik svakako prihvaća da se ne mora odgovoriti na svako postavljeno pitanje, kao niti da nema vremenskog roka unutar kojeg se na pitanje mora odgovoriti.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga, korisnicima nije dopušteno prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja i korisnika. Ukoliko citirate tekstove, RDFM - RFC 1855.

Nije dopušteno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je u štetan na bilo koji drugi način, objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima, lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe, manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja, objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, “spam”, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje, svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme.

Informativni karakter stranica

Informacije ponuđene na ovim stranicama dizajnirane su kako bi poduprle, ne zamijenile, vezu i odnose koji postoje između posjetitelja stranica i njihovih sadašnjih liječnika i terapeuta.
Stranice su u potpunosti financirane iz privatnih izvora vlasnika stranica, i svi materijali su dostupni besplatno, bez reklama iz komercijalnih izvora. Vlasnici stranice i Izdavač zadržavaju pravo promoviranja vlastitih proizvoda.

Svi autorski prilozi su ustupljeni Izdavaču besplatno, na tekstove i fotografije u vlasništvu Autora kompletni je copyright © zadržan.
Pojedini tekstovi koji su objavljeni ne predstavljaju mišljenje Izdavača, već potpisanih autora tih tekstova.
Sadržaj i njegov odabir isključivo je osobni interes Izdavača, te ni na koji način nije povezan sa institucijama u kojima ovaj radi ili je ranije radio, te ne predstavlja službeno mišljenje niti jedne institucije ili strukovne organizacije.

Stavovi izneseni u ovom autorskom djelu isključivo su informativnog karaktera, te autor odriče bilo koju štetu koja bi mogla nastati u slučaju primjene ideja iznesenih na ovoj stranici. Informativni sadržaji ne mogu biti smjernica u liječenju i ne mogu se pozvati na autoritet Autora u bilo kojem pravnom odnosu, osim ovog ovdje navedenog.
Na stranicama se niti u kojem slučaju ne jamči, bilo izričito bilo prešutno, da su podaci koji se nalaze na ovim stranicama najažurniji, ili pak jedini odgovor na pojedina pitanja, niti da su potpuni, točni, ili korisni za točno određenu svrhu, obzirom da su isti isključivo informativnog karaktera. Nadalje, ne može se teretiti autore stranica niti bilo kojeg pojedinačnog teksta za bilo kakvu štetu nastalu korisniku ili trećemu uslijed primjene bilo kojeg podatka sa stranica u svrhu liječenja. Svaki podatak koji se nalazi na ovim stranicama, kao i njegovu primjenjivost u praksi, korisnik mora provjeriti s ovlaštenim liječnikom i/ili stomatologom, odnosno drugim ovlaštenim i licenciranim stručnjacima u svome području.

Autor stranica daje vam pravo da čitate, gledate i slušate sadržaj na stranici, a bilo koja primjena stvar je vašeg zdravog razuma, inteligencije i uljuđenog ponašanja u društvu u kojem živite.

Autor ni na koji način ne podržava niti se smatra odgovornim ukoliko zbog vlastite interpretacije primijenite bilo koji sadržaj te na taj način prekršite bilo koji propis. Djelovanje je isključivo vaša odgovornost.

Autor ne daje bilo koju garanciju za istinitost sadržaja, osim da je vlastoručno napisao ili snimio audio i video sadržaj, i to tamo gdje je to izričito navedeno. Autorstvo se poštuje, a stručne reference i titule pojedinih autora su naznačene uz pojedine tekstove. Izdavač se trudi koliko je moguće, poticati kritičko i stručno mišljenje.

Autor ne preuzima nikakvu garanciju za istinitost, zakonitost ili zdravi razum bilo kojeg teksta ili sadržaja do kojeg se može doći putem vanjskih poveznica. Ne podupire se niti promovira bilo koja vanjska institucija, i ove poveznice se koriste na vlastiti rizik. Autor niti na koji način ne može odgovarati za štetu nastalu bilo kojim korištenjem vanjskih poveznica, niti odgovara niti jamči sigurnost stranica na koje se može doći putem poveznica. Poveznice su u trenutku kreiranja bile ručno provjerene, no ne može se nadzirati poveznice u realnom vremenu.

Autor ni na koji način ne odgovara za bilo koji sadržaj koji se nalazi u komentarima na tekstove a koji su unijeli drugi korisnici ili drugi sadržaj a koji su nastali korištenjem softvera od strane korisnika. Svaki sadržaj koji bi na taj način promovirao aktivnosti štetne po zdravlje, ili ilegalne aktivnosti bilo koje vrste, biti će uklonjen bez posebnog objašnjenja. Autor također zadržava prava da promptno ukloni sadržaje koje smatra moralno neprihvatljivima ili u suprotnosti sa interesima stvaranja pojedinog sadržaja.

Autor će isključiti sve oglase ili bilo koji oblik promocije usluga koje su štetne po zdravlje, bilo fizičko ili mentalno. Izdavač i autori ni na koji način ne promoviraju oglašene proizvode i usluge koji bi se putem automatiziranog sustava generirali, moderirati će ukoliko je to tehnički moguće u okviru komunikacijskog softvera u mjeri i na način koji će to biti moguće, te se unaprijed Izdavač ograđuje od svake moguće štete koju bi mogli imati korištenjem ovih usluga. Izdavač strogo potiče korisnike da ne slijede poveznice koje su nastale putem spam - servisa i zahvalan je za svaku obavijest korisnika koji će pomoći otkrivanju i uklanjanju neželjenih sadržaja na ovim stranicama.

Softver koji je korišten na stranici prema saznanjima Izdavača je open source ili je u okviru ugovorenog paketa koji je u okviru hosting usluge. Izdavač će učiniti što je u mogućnosti kako bi osigurao kvalitetnu i sigurnu uslugu korisnicima, ali ne može odgovarati za softverske greške na kodu koji nije sam kodirao već je preuzeo u okviru standardnih programskih paketa.
Izdavač i Autor vam daju dopuštenje da koristite sadržaje u dobroj vjeri, sa nadom da će to biti za vas intelektualno poticajno. Odriće se svaka odgovornost zbog vašeg nepoznavanja Autorovog jezika, kulturnog, vjerskog i intelektualnog okruženja i tradicionalnih vrijednosti koje autor podržava. Odriče se i svaka odgovornost nastala zbog krivog razumijevanja teksta uslijed tipografskih, ortografskih, gramatičkih i drugih nenamjernih grješaka u tekstu.

Korištenjem ovih stranica obvezujete se na pridržavanje ovog ugovora o korištenju. U slučaju spora, mjesna je nadležnost za grad Zagreb, Republika Hrvatska i primjenjuju se Zakoni i propisi RH osim u slučajevima kada je to međunarodnim propisima regulirano drugačije. Korištenjem ovih stranica također se obvezujete da nećete kršiti niti mjesno nadležne propise koji vrijede za korisnika.


Napomena

Autori djeluju u skladu sa vlastitim uvjerenjima. Ovo nije dio licenčnog ugovora, već samo napomena kako autor drži da koristi vlastiti zdravi razum. Ukoliko imate neke argumente kojima bi mogli razuvjeriti Autora u ovome, slobodno ostavite komentar.
Svaka dobronamjerna kritika je dobrodošla. Komentari su podložni moderiranju.

Želim Vam ugodno čitanje ovih stranica!

Davor Moravek

Kontakt: Davor Moravek

Napomena: Sukladno Zakonu o elektroničkim medijima NN 122/3 i Pravilniku NN 66/6 prema § 3 pravilnika ove stranice ne podliježu obavezi evidencije u očevidniku nakladnika elektroničkih publikacija.


Copyright © in Croatia

The following code is used:Last updated on 

Home Page - Naslovnica